05 februari 2010

Isbrytning


Lastfartyg som inte kommer ut ur hamnen. Får nu hjälp av bogserbåt, frågan är om det räcker...

Inga kommentarer: